Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “DNAILIS” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là TTCNTT) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

1. Cập nhật:

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Trung tâm TTCNTT, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website http://ttcntt.stnmt.dongnai.gov.vn/DNaiLis/pDieuKhoan.aspx . Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

DNAILIS là ứng dụng chạy trên thiết bị di động giúp người dùng có thể tra cứu các thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ứng dụng gồm các chức năng chính như: tra cứu các thông tin về diện tích, tình trạng cấp giấp Chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin quy hoạch của thửa đất… Hiện tại Ứng dụng hỗ trợ hệ điều hành IOS và Android.

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi TTCNTT, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi TTCNTT và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của TTCNTT.

 4. Tài Khoản

Ứng Dụng không yêu cầu người dùng phải tạo tài khoản để dụng. Chức năng đăng nhập chỉ dành cho cán bộ có trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên bạn phải cam kết rằng việc sử dụng Ứng Dụng phải tuân thủ theo quy định của TTCNTT. 

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của TTCNTT.

 5. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, TTCNTT và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

6. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với TTCNTT về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

7. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho TTCNTT hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 8. Phí Và Các Khoản Thu

TTCNTT hiện tại không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

 9. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi DNAILIS

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 10. Lưu Ý Sử Dụng

Các thông tin chúng tôi cung cấp trên Ứng Dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Hành Chính – Tổng Hợp, Trung tâm Công nghệ Thông Tin – Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai (Trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ: 520 Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa. Điện thoại: (0613)8.823.352

 11. Liên Lạc Với Chúng Tôi

- Địa chỉ email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn; hoặc

- Trung tâm Công nghệ Thông Tin – Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng. Địa chỉ: 520 Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa. Điện thoại: (0613)8.823.352

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.