WEBSITE QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Giới thiệu về Quỹ Bảo vệ môi trường

Được thành lập từ năm 2014 với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Quỹ Bảo vệ môi trường đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tổ chức và cá nhân trong việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường. Việc hỗ trợ tài chính của Quỹ đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giảm chi phí trong đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giới thiệu website

Website gồm hai thành phần chính:

- Module người sử dụng: thành phần quảng bá thông tin của Quỹ bảo vệ môi trường Tỉnh Đồng Nai. Cho phép người sử dụng có thể xem bài viết, đăng ký thành viên, hỗ trợ khách hàng, thông tin văn bản, tìm kiếm bài viết theo chủ đề...

- Module quản trị: thành phần phục vụ công tác quản trị trang thông tin điện tử với các chức năng như: đăng nhập hệ thống, quản lý danh sách thành viên, quản lý danh sách tài khoản, quản lý file upload, mục hỗ trợ khách hàng, quản lý danh sách loại thông tin, quản lý danh sách chủ đề, quản lý thông tin văn bản, quản lý video...

Giao diện quản trị website

Với giao diện trực quan, giúp người quản trị có thể dễ dàng thực hiện được công việc của mình một cách thuận tiện, nhanh chóng. Ngoài danh mục bên trái giúp người quản trị dễ dàng chuyển đổi các danh mục quản trị, website còn có thêm chức năng tìm kiếm giúp người quản trị có thể nhanh chóng tra cứu những nội dung cần tìm.


Trung tâm Công nghệ thông tin