WEBSITE TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT


Giới thiệu về trung tâm phát triển quỹ đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ; phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi; đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giới thiệu website

Website cung cấp thông tin về phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai như: đấu giá đất, quỹ đất, thẩm định và bồi thường... Với giao diện được thiết kế một cách khoa học giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với thông tin trên website. Bên cạnh đó người quản trị cũng dễ dàng thực hiện công tác quản trị của mình thông qua trang quản trị hệ thống.


Trung tâm Công nghệ thông tin