STTTiêu đề / Nội dungNgười tạoTrả lời/Lần xemNgười trả lời cuối
1 Tôi muốn đăng kí làm thành viên
Tôi muôn đăng kí làm thành viên nhưng không biết đăng kí như thế nào, bên bạn chỉ giúp mình nhé. Thanks All!
Trần Thị Thiên Nga
Email:thienngattp@gmail.com
19/03/2019 04:06 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 4
2 Toi muốn được làm thành viên , xin cảm ơn!
Tôi muốn kiểm tra vị trí quy hoạch đất, xin cho tôi được làm thành viên. Tôi Chân thành cảm ơn!
Trần Kim Thuỷ
Email:kimthuykelly@gmail.com
19/03/2019 01:25 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 0
3 Đăng ký tài khoản
Tôi muốn đăng ký tài khoản, cảm ơn được sự hỗ trượ.
Nguyễn Thế Anh
Email:Theanhotm@gmail.com
18/03/2019 08:20 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 7
4 Xin đăng ký thành viên
Tôi xin đăng ký thành viên để tiện tra cứu thông tin quy hoạch của tỉnh Đồng Nai. Xin cảm ơn.
Phạm Phùng Đăng Khoa
Email:ppdangkhoa@gmail.com
18/03/2019 06:38 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 0
5 Tôi muốn đăng ký thành viên
Hãy giúp tôi. Cảm ơn!
Bùi dũng
Email:Dunghoabnhminh@gmail.com
18/03/2019 01:16 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 0
6 Xin đăng ký thành viên
Mình muốn xin đăng ký thành viên để xem quy hoạch đất đai biên hoà. Xin cảm ơn
Lê thanh đăng
Email:dangthanhle 290681@yahoo.com.vn
17/03/2019 12:54 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 1
7 Tôi muốn xin đăng ký thành viên
Tôi xin đang ký thành viên DNAILIS
Thành tom
Email:bathanh9592@gmail.com
14/03/2019 10:26 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 8
8 http://ttcntt.stnmt.dongnai.gov.vn/gopy/Default.aspx#
Xin cho tôi được làm thành viên để tra cứu. Xin cảm ơn
Thành Tom
Email:Huythanh_92pro@yahoo.com
14/03/2019 10:07 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 4
9 Đăng Ký Thành Viên
Xin cho tôi được làm thành viên để tra cứu. Xin cảm ơn
Phùng văn sơn
Email:Phungvanson89@gmail.com
14/03/2019 09:35 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 5
10 Xin cho toi đuoc lam thanh vien
Xin cho toi đuoc lam thanh vien de đuoc tra cuu. Xin cam on
Thai Minh Hieu
Email:thaihieu123789@gmail.com
14/03/2019 06:09 PM
Trả lời: 0
Lần xem: 0
12345678910...
 
Nội dung:  Tôi muôn đăng kí làm thành viên nhưng không biết đăng kí như thế nào, bên bạn chỉ giúp mình nhé. Thanks All!
Người tạo: Trần Thị Thiên Nga
Email:thienngattp@gmail.com
(19/03/2019 04:06 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/4
Người trả lời cuối: 
Nội dung:  Tôi muốn kiểm tra vị trí quy hoạch đất, xin cho tôi được làm thành viên. Tôi Chân thành cảm ơn!
Người tạo: Trần Kim Thuỷ
Email:kimthuykelly@gmail.com
(19/03/2019 01:25 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/0
Người trả lời cuối: 
Tiêu đề:   Đăng ký tài khoản
Nội dung:  Tôi muốn đăng ký tài khoản, cảm ơn được sự hỗ trượ.
Người tạo: Nguyễn Thế Anh
Email:Theanhotm@gmail.com
(18/03/2019 08:20 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/7
Người trả lời cuối: 
Nội dung:  Tôi xin đăng ký thành viên để tiện tra cứu thông tin quy hoạch của tỉnh Đồng Nai. Xin cảm ơn.
Người tạo: Phạm Phùng Đăng Khoa
Email:ppdangkhoa@gmail.com
(18/03/2019 06:38 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/0
Người trả lời cuối: 
Nội dung:  Hãy giúp tôi. Cảm ơn!
Người tạo: Bùi dũng
Email:Dunghoabnhminh@gmail.com
(18/03/2019 01:16 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/0
Người trả lời cuối: 
Nội dung:  Mình muốn xin đăng ký thành viên để xem quy hoạch đất đai biên hoà. Xin cảm ơn
Người tạo: Lê thanh đăng
Email:dangthanhle 290681@yahoo.com.vn
(17/03/2019 12:54 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/1
Người trả lời cuối: 
Nội dung:  Tôi xin đang ký thành viên DNAILIS
Người tạo: Thành tom
Email:bathanh9592@gmail.com
(14/03/2019 10:26 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/8
Người trả lời cuối: 
Nội dung:  Xin cho tôi được làm thành viên để tra cứu. Xin cảm ơn
Người tạo: Thành Tom
Email:Huythanh_92pro@yahoo.com
(14/03/2019 10:07 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/4
Người trả lời cuối: 
Tiêu đề:   Đăng Ký Thành Viên
Nội dung:  Xin cho tôi được làm thành viên để tra cứu. Xin cảm ơn
Người tạo: Phùng văn sơn
Email:Phungvanson89@gmail.com
(14/03/2019 09:35 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/5
Người trả lời cuối: 
Nội dung:  Xin cho toi đuoc lam thanh vien de đuoc tra cuu. Xin cam on
Người tạo: Thai Minh Hieu
Email:thaihieu123789@gmail.com
(14/03/2019 06:09 PM)
Trả lời/Lần xem: 0/0
Người trả lời cuối: 
12345678910...

http://ttcntt.stnmt.dongnai.gov.vn © 2016 Trung tâm Công nghệ thông tin.