Liên hệ : TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ : 520 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa
Điện thoại: 061 8823 352
Fax: 061 8823 354
Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn