PHẦN MỀM ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC

Giới thiệu tổng quan

Phần mềm “Điều hành công việc” được thiết kế và xây dựng với mục tiêu tin học hóa công tác quản lý, xử lý văn bản đi – đến của các đơn vị, cơ quan nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai. Phần mềm trợ giúp hiệu quả cho cấp lãnh đạo dễ dàng chỉ đạo, giao việc và theo dõi tình hình xử lý công việc. Ngoài ra phần mềm “Điều hành công việc” còn cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ đắc lực cho các chuyên viên trong quá trình xử lý các công việc được lãnh đạo giao phó.

Đặc thù công nghệ:

- Mã nguồn ngôn ngữ .NET

- Cơ sở dữ liệu Oracle

- Giao thức nền tảng web (có thể kết nối bằng LAN/WAN/Internet)


Giao diện đăng nhập

Điểm mạnh của phần mềm:

- Truy cập được trên tất cả các thiết bị có kết nối Internet.

- Tương thích hầu hết các chương trình trình duyệt Internet hiện hành

- Dễ dàng trong việc tìm kiếm

- Thống kê văn bản văn bản nhanh chóng, tiện lợi.

- Đảm bảo liên thông văn bản giữa các cơ quan.

Các nhóm chức năng chính:

Giao diện quản lý phòng ban, đơn vị

Quản lý hệ thống: bao gồm quản lý đơn vị phòng ban, quản lý nhân viên, phân quyền thao tác người dùng trên phần mềm.

Quản lý văn bản đến: tiếp nhận văn bản đến, cập nhật chỉnh sửa thông tin văn bản. Giám sát tình hình xử lý văn bản. Thông báo có văn bản đến qua hệ thống email, SMS.

Quản lý văn bản đi: tạo mới và gửi văn bản tới các đơn vị trong và ngoài hệ thống một cách nhanh chóng.

Giao diện tiếp nhận văn bản đến

Đăng ký lịch họp: chức năng cho phép các đơn vị đăng ký lịch họp, sắp xếp lịch đã đăng ký.

Quản lý chương trình công tác: chức năng hỗ trợ người dùng theo dõi tiến độ xử lý công việc theo kế hoạch đề ra tương ứng với từng năm.

Tìm kiếm văn bản: phần mềm hỗ trợ tìm kiếm văn bản đi – đến nhanh chóng và chính xác với thuật toán tìm kiếm mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều trường hợp tìm kiếm.

Giao diện tìm kiếm văn bản

Thống kê văn bản: được xây dựng theo hướng mở, các trường tùy chọn thống kê phong phú, đa dạng giúp người dùng linh động trong việc lập báo cáo.

Trung tâm Công nghệ thông tin