PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giới thiệu tổng quan:

- Phần mềm “Quản lý cán bộ” được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước đáp ứng nhu cầu về lưu trữ, quản lý hồ sơ công chức, viên chức phục vụ công tác quản lý nhà nước. Qua đó giúp cho cơ quan Nhà nước theo dõi diễn biến thông tin của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến khi nghỉ hưu, đồng thời phần mềm giúp việc quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức hiệu quả, giảm chi phí, thời gian và công sức trong việc trình quản lý, thuận tiện trong tra cứu, cũng như lập các biểu mẫu thống kê.

Giao diện chính

Đặc thù công nghệ:

- Mã nguồn ngôn ngữ .NET

- Cơ sở dữ liệu Oracle

Điểm mạnh của phần mềm:

- Giao diện đơn giản dẽ sử dụng.

- Tra cứu thông tin nhanh chóng.

- Hỗ trợ tốt công tác báo cáo thống kê.

- Khả năng bảo mật dữ liệu cao.

- Khả năng phát triển và mở rộng quy mô dữ liệu.

Thông tin cơ bản

Các nhóm chức năng chính:

Chức năng thống kê

- Quản lý danh mục dữ liệu: quản lý thông tin phòng ban, đơn vị. Cho phép thêm mới, chỉnh sửa hoặc loại bỏ những thông tin cần quản lý của cán bộ.

- Quản lý thông tin chuyên viên: thông tin chuyên viên được quản lý đầy đủ và chính xác như đơn vị công tác, thông tin trình độ học vấn, tôn giáo, dân tộc, thông tin về đoàn thể, đảng, thông tin khen thưởng – kỷ luật…

- Tìm kiếm chuyên viên: với thuật toán tìm kiếm thông minh và mạnh mẽ đáp ứng khả năng tìm kiếm nhân viên nhanh chóng và chính xác.

- Chức năng báo cáo thống kê: cung cấp cho người dùng các biểu mẫu thống kê đa dạng, phù hợp với mọi yêu cầu.

Trung tâm công nghệ thông tin