PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1. Khái quát hệ thống

Phần mềm quản lý đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tự nghiên cứu xây dựng và đưa sử dụng quản lý hồ sơ địa chính cho 171/171 xã, phường của 11/11 huyện, thị xã, Thành phố trên địa tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu quản lý theo các quy định của luật 2013 và nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ địa chính cấp xã,…

Trung tâm Công nghệ thông tin, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tiếp tục nâng cấp phần mềm lên phiên bản 3.0 với giao diện Winform và Webform.

1.1. Công nghệ áp dụng

- Loại hình ứng dụng: Desktop GIS và WebGis;

- Mô hình ứng dụng: Client/Server;

- Môi trường để lập trình phát triển ứng dụng: Microsoft Visual Studio .NET kết hợp các công nghệ nền của Esri phiên bản 10.3 như: ArcGis Engine Developer Kit, ArcGIS Server;

- Hệ quản trị CSDL Oracle 11g kết hợp với ArcGIS Server của Esri để quản trị CSDL thuộc tính và không gian theo mô hình Geodatabase.

1.2. Quy mô quản lý

Phần mềm được thiết kế phục vụ công tác quản lý theo mô hình Văn phòng đăng ký đất đai một cấp:

Cấp tỉnh:

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnhthực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhậnvà xử lý biến động đối với hồ sơ của tổ chức. Thẩm định trực tiếp hồ sơ trên phần mềm và thực hiện in giấy chứng nhận đối với hồ sơ do các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các Huyện, Thị Xã, Thành phố thực hiện và trình ký.

- Chi cục quản lý đất đai sử dụng phần mềm để giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, công tác cập nhật biến động thường xuyên, thống kê tổng hợp dữ liệu để phục vụ công tác. Cấp huyện:

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký cấp GCN và xử lý biến động đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân. Luân chuyên hồ sơ cho phòng TNMT (hồ sơ cấp mới, chuyển mục đích sử dụng đất…) và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (hồ sơ biến động…) để thẩm định.

- Phòng TNMT thực hiện tra cứu, tổng hợp thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Cấp xã: Cán bộ địa chính thực hiện tra cứu (thông tin hồ sơ, thông tin thửa đất, lịch sử biến động thửa đất…), tổng hợp các thông tin đất đai trên trang thông tin điện tử phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Lãnh đạo các cấp: thực hiện tra cứu nhanh về các thông tin đất đai (tình hình cấp GCN, tình hình biến động đất đai, kết quả xử lý hồ sơ…)

Người dân: Tra cứu thông tin thửa đất từ trang thông tin điện tử (tờ, thửa, diện tích, mục đích sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất…)

1.3. Mô hình tổng thể

Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng theo kiến trúc client/server gồm 3 lớp.

Lớp ngoài là lớp ứng dụng bao gồm phần mềm “đăng ký cấp GCN và cập nhật thông tin biến động đất đai” được cài đặt trên các máy trạm (client). Người sử dụng muốn sử dụng chương trình phải đăng nhập với một tài khoản do quản trị hệ thống cung cấp. Tùy thuộc vào quyền mà tài khoản được cấp, người sử dụng chỉ được phép sử dụng các chức năng trong hệ thống theo phân quyền sử dụng; WebGis đất đai hỗ trợ cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ địa chính xã, người dân tra cứu thông tin đất đai qua môi trường mạng Internet mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào.

Lớp giữa là cổng giao tiếp chuẩn dữ liệu GIS. Trong đó, ArcSDE là cổng nối dữ liệu GIS giữa phần mềm đăng ký cấp GCN và cập nhật thông tin biến động đất đai, trang thông tin điện tử thông tin đất đai và hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS). Ngoài ra, ArcSDE là thành phần chính trong quản lý dữ liệu không gian và chia sẻ đa người dùng. ArcSDE cho phép quản lý một geodatabase quy mô lớn, có khả năng hiển thị và cập nhật đồng thời bởi nhiều người, tốc độ truy cập và tìm kiếm cực cao.

Lớp trong là hệ quản trị CSDL Oracle 11g với sức mạnh quản trị hàng triệu bản ghi cùng các cơ chế bảo mật và toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ. Hệ quản trị CSDL là nơi lưu trữ trực tiếp toàn bộ dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

1.4. Mô hình cơ sở dữ liệu

CSDL được tổ chức theo mô hình dữ liệu tập trung, toàn bộ CSDL đất đai cấp tỉnh được tổ chức lưu trữ tại trung tâm tích hợp dữ liệu do Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở TNMT quản lý vận hành, VPĐK cấp tỉnh và cấp huyện kết nối đến CSDL đất đai để quản lý cập nhật thông tin thông qua hệ thống mạng LAN, WAN của ngành. Cán bộ địa chính cấp xã, người dân và doanh nghiệp kết nối đến CSDL để khai thác thông tin thông qua hệ thống mạng Internet.

Xem thêm
2. Giới thiệu phần mềm dạng Winform

2.1. Quản trị hệ thống

Với các tập quyền được thiết kế phân cấp rất chặt chẽ đến từng chức năng và từng đơn vị hành chính cấp xã, giúp cho người quản trị dễ dàng phần quyền theo nhu cầu quản lý của các đơn vị chuyên môn.

Để hạn chế vấn đề lạm quyền truy nhập, phần mềm ghi log lại toàn bộ hoạt động của người sử dụng trên hệ thống. Chức năng này giúp cho quản trị dễ dàng tri xuất lại thông tin của người sử dụng, họ là ai, đã thực hiện cập nhật dữ liệu gì cho hệ thống…

2.2. Tra cứu thông tin

Phần mềm cung cấp đầy đủ các chức năng tra cứu thông tin thửa đất, chủ sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thông tin hồ sơ đăng ký biến động…

2.3. Thông tin hồ sơ đăng ký ban đầu

Phần mềm hỗ trợ đầy đủ các chức năng phục công tác đăng ký đất đai đồng loạt đối với các đơn vị hành chính mới thực hiện đo đạc bản đồ địa chính.

2.4. Đăng ký tài sản, căn hộ chung cư

Chức năng này phục cho công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận tài sản trên đất (nhà chung cư, nhà ở, nhà hỗn hợp, vườn cây…)

2.5. Đăng ký, xử lý, cập nhật thông tin biến động và in giấy chứng nhận

Quy trình vận hành cơ bản của phần mềm để thực hiện đăng ký và xử lý hồ sơ

Phần mềm được thiết các chức năng phù hợp với mô hình vận hành của Văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp. Đặt biệt, việc xử lý và luân chuyển hồ sơ giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh hoàn toàn qua môi trường điện tử. Hiện tại phần mềm đã đáp ứng 58 loại biến động (bao gồm biến động đất đai và biến động tài sản). Ngoài ra, phần mềm còn cho phép xử lý nhiều biến động trên cùng một hồ sơ.

Xem thêm

(1)Tiếp nhận thông tin

Phần mềm hỗ trợ 2 hướng tiếp nhận: một là tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trên phần mềm; hai là tiếp nhận từ phần mềm một cửa điện tử.

(2)Nhập thông tin và xử lý biến động

Phần mềm cho phép thực hiện xử lý nhiều biến động trên cùng một hồ sơ. Ví dụ: vừa tách thửa vừa chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

(3) Tạo các biểu mẫu và biên tập giấy chứng nhận

Chức năng này giúp cho người sử dụng các công cụ tạo tự động các tờ trình, phiếu thẩm định, phiếu chuyển thuế… và hỗ trợ việc biên tập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trước khi chuyển thẩm định.

(4) Trình thẩm định

Chức năng giúp cho chuyên viên của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tổng hợp hồ sơ, scan tài liệu đính kèm và trình Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, phòng TNMT thẩm định.

(5)Thẩm định kết quả

Chức năng này giúp cho chuyên viên thẩm định dễ dàng xem lại toàn bộ hồ sơ trực tiếp trên phần mềm như: các giấy tờ pháp lý kèm theo, thông tin chi tiết lịch sử thửa đất…Từ các thông tin này chuyên viên thẩm định sẽ ra các quyết định: một là xử lý lại đối với trường hợp hồ sơ xử lý chưa đạt; hai là chấp nhận kết quả đối với hồ sơ đã xử lý đạt yêu cầu.

Xem thêm

(6) In giấy chứng nhận

Sau khi có kết quả thẩm định đạt yêu cầu, chức năng này sẽ giúp bộ phận in giấy thực hiện việc in và trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

(7)Trả kết quả xử lý

Chức năng giúp cho người sử dụng theo dõi và thực hiện trả kết quả xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Tới bước này, trong trường hợp có phát hiện hồ sơ xử lý có sai sót hoặc trường hợp này không thể cấp giấy. Tùy theo yêu cầu cụ thể người dùng sẽ chuyển để xử lý lại hoặc hủy hồ sơ.

2.6. Ngăn chặn hồ sơ

Chức năng này giúp cho Văn phòng đăng ký đất đai theo dõi và ngăn chặn việc thực hiện các giao dịch đối với các hồ sơ đang tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích…

2.7. Quản lý biến động

Chức năng này hỗ trợ người sử dụng thông kê được số lượng biến động trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời tra cứu được chi tiết lịch sử biến động của thửa đất.

2.8. Các chức năng khác

Tạo sổ mục kê; sổ địa chính; sổ cấp giấy chứng nhận; báo cáo thống kê theo thông tư 28, thông tư 02; thông kê danh sách công khai đủ điều kiện cấp giấy; thống kê số lượng thửa đất trên địa bàn tỉnh được cấp cho một chủ sử dụng đất…

3. Trang thông tin điện tử đất đai

- Cung cấp dữ liệu Đất đai trên nền web tới địa chính cấp xã.

- Phục vụ lãnh đạo tra cứu và thống kê số liệu nhanh trên nền web.

- Truy vấn dữ liệu không gian và lịch sử biến động thửa đất trên nền web.

Trung tâm Công nghệ thông tin