PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO SỐ

Giới thiệu chung

Phần mềm “Quản lý kho số” do Trung tâm công nghệ thông tin xây dựng và được Cục Bản quyền tác giả cấp ngày 16/9/2014 tại Chứng nhận số 3304/2014/QTG. Phần mềm được thiết kế với nhiều hướng mở giúp cho việc cập nhật, tra cứu, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực để tìm kiếm khai thác tài liệu lưu trữ. Qua quá trình sử dụng các lỗi bảo mật của phần mềm đã được vncert quét liên tục hàng năm và cảnh báo để Trung tâm Công nghệ thông tin chỉnh sửa, vá lỗi ngay lập tức nhằm giúp phần mềm luôn luôn đạt mức độ bảo mật và an toàn thông tin tối đa.

Quản lý danh mục

Đặc thù công nghệ:

- Mã nguồn ngôn ngữ .NET

- Cơ sở dữ liệu Oracle

- Giao thức nền tảng web (có thể kết nối bằng LAN/WAN/Internet)

Điểm mạnh của phần mềm:

- Thích hợp cho việc lưu trữ cơ sở dữ liệu lớn

- Thiết kế mở, dễ dàng thay đổi

- Tương thích hầu hết các chương trình trình duyệt Internet hiện hành

- Có sẵn các công cụ hỗ trợ số hóa dữ liệu

Các nhóm chức năng chính:

- Quản lý người sử dụng: gồm người nhập, người quản lý, người dùng với các chức năng đăng nhập, phân quyền, cấp tài khoản, nhật ký, cập nhật.

- Nhập liệu: nhập mới, chỉnh sửa, thêm tệp tin đính kèm

Nhập thông tin

- Mượn trả: theo dõi, yêu cầu mượn trả hồ sơ, tài liệu đã số hóa trong hệ thống

- Tra cứu nhanh hoặc nâng cao (đa điều kiện) với sự hỗ trợ bởi các chức năng tìm kiếm theo hồ sơ (số hồ sơ, tên hồ sơ, lĩnh vực, loại, khu vực hành chính,…) hoặc thông tin văn bản (số ký hiệu, tên, ngày phát hành, lĩnh vực, tác giả,…) được tối ưu hóa thuật toán đảm bảo thời gian ngắn và kết quả chính xác.

Tra cứu thông tin

- Báo cáo- Thống kê: chức năng hỗ trợ việc quản lý công việc số hóa và lưu trữ thông tin trên nhiều phân loại như theo hồ sơ, theo việc mượn – trả, theo khối lượng số hóa, theo tài liệu, hoặc theo người mượn.

Thống kê
Trung tâm Công nghệ thông tin